Selasa, 25 September 2012

Renungan Harian Air Hidup: PERCAYA KEPADA YESUS: Beroleh Hidup Kekal!

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." < Yohanes 3:36 >

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsi
apa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. < Yohanes 5:24 >

Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. < 1 Yohanes 5:11-13 >

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anakNya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.< Yohanes 3:16 >


Renungan Harian Air Hidup: PERCAYA KEPADA YESUS: Beroleh Hidup Kekal!: Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 26 September 2012 - Baca:  Yohanes 14:1-14 "...Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak...

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar